Programa Incorpora i punt formatiu

  1. Programa d’inserció sociolaboral  destinat a famílies del programa Caixaproinfància i població DEL TERRITORI
  2. Prospecció empresarial i desenvolupament de tres accions formatives