Facturació electrònica

Que és una factura electrònica?

La facturació electrònica es un equivalent funcional de la factura en paper i consisteix en la transmissió de les factures o documents anàlegs entre emissor i receptor por mitjans electrònics (fitxers informàtics) i telemàtics (d’un ordinador a un altre), signats digitalment amb certificats reconeguts.

El Consorci de Badalona Sud té el procediment per admetre factures electròniques (eFACT), mitjançant el qual podeu fer-nos arribar les vostres factures per via telemàtica, les 24 hores del dia, qualsevol dia de l’any.

Avantatges

Les factures electròniques tenen plena validesa legal i permeten prescindir del paper, amb un important estalvi de costos (d’impressió, transport, emmagatzematge…), contribuint a fer un món més sostenible. Aporten una major eficiència en la gestió, s’eviten errors per les entrades manuals. Es redueix el temps de tramitació.

A més, podreu conèixer en tot moment quin és l’estat de tramitació de les vostres factures, si ja han estat enregistrades i acceptades, i podreu planificar millor la vostra tresoreria.

Com enviar factures electròniques al Consorci Badalona Sud?

Les factures electròniques que gestiona el Consorci Badalona Sud, s’han d’entregar per el sistema eFact de l’AOC (Administració Oberta de Catalunya).

La bústia de lliurament de les factures en format electrònic del Consorci Badalona Sud és aquesta:

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1481

Des de d’aquesta mateixa bústia de lliurament també podreu consultar l’estat de tramitació de les teves factures.

Els codis DIR3 del Consorci Badalona Sud per a la presentació de factures electròniques son:

Organ gestor: LA0006106
Unitat tramitadora: LA0006106
Oficina comptable: LA0006106

Requisits tècnics

Format de les factures

Només es poden admetre factures confeccionades d’acord amb les especificacions del format facturae 3.2, signades electrònicament mitjançant un certificat digital reconegut. Les especificacions d’aquest format les podeu trobar a www.facturae.es

Alternatives per confeccionar les factures

Molts dels programes comercials de comptabilitat ja ofereixen mòduls de facturació electrònica (consulteu el vostre proveïdor).

Com a alternativa, disposeu de diverses opcions, com ara:

Comparteix: