Presentació

El 2006 la Generalitat i l’Ajuntament de Badalona creen el Consorci Badalona Sud per crear i gestionar serveis dins els barris de la zona.

Davant la realitat social complexa i singular dels barris de Badalona Sud: Congrés, el Remei, Sant Roc i Artigas, el Consorci és el responsable del desenvolupament estratègic d’actuacions integrals amb visió a llarg termini que transformin la realitat social del territori i les vides de la seva gent. Reforçant els serveis existents, articulant la xarxa d’atenció i d’intervenció social i comunitària i coordinant les actuacions de les diverses administracions al territori amb corresponsabilitat, amb l’objectiu d’aconseguir la plena normalitat com a barris de Badalona i de Catalunya.

Comparteix: