Presentació

El 2006 la Generalitat i l’Ajuntament de Badalona creen el Consorci Badalona Sud per crear i gestionar serveis dins els barris de la zona.

Davant la realitat social complexa i singular dels barris de Badalona Sud: Congrés, el Remei, la Mora, Sant Roc i Artigas, el Consorci és el responsable del desenvolupament estratègic d’actuacions integrals amb visió a llarg termini que transformin la realitat social del territori i les vides de la seva gent. Reforçant els serveis existents, articulant la xarxa d’atenció i d’intervenció social i comunitària i coordinant les actuacions de les diverses administracions al territori amb corresponsabilitat, amb l’objectiu d’aconseguir la plena normalitat com a barris de Badalona i de Catalunya.

Benvinguts i benvingudes al Consorci Badalona Sud

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona van impulsar l’any 2006 la creació del Consorci Badalona Sud amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes dels barris de Sant Roc, Artigues, El Remei i el Congrés.

Ara després de deu anys de funcionament, tots els agents que hi formen part continuen treballant amb l’esperit i l’empenta del primer dia per avançar en la cohesió i la inclusió social d’aquests barris. Amb actuacions des del barri i pel barri, millorant el dia a dia i les perspectives de futur de la gent que hi viu.

La cohesió social és dels principis rectors de les polítiques que volem pel nostre país. Iniciatives com el Consorci Badalona Sud treballen per promoure la igualtat d’oportunitats amb actuacions integrals i transversals on intervenen totes les entitats, associacions, serveis, tècnics i tècniques i veïns i veïnes dels barris de Sant Roc, Artigues, El Remei i el Congrés. Una xarxa àmplia i diversa, reflex de la vida d’aquesta zona, que s’esforça i lluita per construir un lloc millor.

És per això que des de l’Ajuntament de Badalona i des de la Generalitat de Catalunya, volem animar els veïns i veïnes de Badalona Sud, així com a les entitats que hi treballen, a continuar participant i col·laborant en les activitats dissenyades des del Consorci.

Dolors Sabater i Puig
Alcaldessa de Badalona

Dolors Bassa i Coll
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Comparteix: