REVISSIONS OFTALMOLÒGIQUES

Actualment, amb l’IMO (Instituto de Microcirujia Ocular) portem a terme revisions oftalmològiques en els centres educatius de la zona per detectar possibles defectes visuals i facilitar els tractaments necessaris.

Comparteix: