Resolució relativa a l’aprovació provisional de la llista de les persones aspirants
admeses i excloses del procés d’estabilització 2022, mitjançant el sistema
selectiu de concurs (article 2 de la Llei 20/2021)

Comparteix: