Promotores escolars

Projecte per reduir les taxes d’absentisme escolar de la població gitana.

Projecte per reduir les taxes d'absentisme escolar de la població gitana.

Prevenir i reduir l’absentisme escolar als centres d’educació primària i secundària de la Població Gitana dels  Barris de Badalona Sud.

Comparteix: