Entorn escola

Projecte de millora de les competències bàsiques i de prevenció del fracàs i abandonament escolar.

Projecte de millora de les competències bàsiques i de prevenció del fracàs i abandonament escolar.

Oferta d’activitats per a l’alumnat del barri i les seves famílies per tal de millorar el rendiment acadèmic, les competències bàsiques i les habilitats socials per prevenir el fracàs i l’abandonament escolar.

Comparteix: