Activitats extraescolars esportives

Oferta d’activitats extraescolars esportives per als infants i joves dels centres educatius de Badalona Sud.

Oferta d'activitats extraescolars esportives per als infants i joves dels centres educatius de Badalona Sud.

Activitats extraescolars esportives per ampliar els espais d’educació en l’àmbit no formal pels menors i joves de Badalona Sud.

Accions amb grups de joves incorporant-los com ajudants de monitors i fomentant el retorn a la formació a través de l’esport

Comparteix: