PROGRAMA D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE

Promoure l’adquisició d’hàbits saludables per a la millora del benestar personal.
Treballar per l’alimentació saludable dels menors.
Promoure l’activitat física entre els menors i joves.
Fomentar els bons hàbits alimentaris entre les famílies.
Treballar paral•lelament amb l’escola
Promoure el projecte dins els menjadors escolars

Comparteix: