Serveis pel desenvolupament d’activitats extraescolars a Badalona Sud, adreçats a menors i joves en situació de desavantatge social.

Plec de prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació del servei pel desenvolupament d’activitats extraescolars a Badalona Sud per un termini de dos anys.

Plec de prescripcións administratives particulars que regiran la contractació del servei pel desenvolupament d’activitats extraescolars a Badalona Sud per un termini de dos anys.

Adjudicació definitiva servei pel desenvolupament d’activitats extraescolars a Badalona Sud per un termini de dos anys

Comparteix: