Servei de gestió i dinamització de l’Espai CIBERCAIXA, programa “Quedem després de classe”, i actuacions de formació en noves tecnologies, adreçats a prevenir la fractura digital.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓDE L’ESPAI CIBERCAIXA, PROGRAMA “QUEDEM DESPRÉS DE CLASSE” I ACTUACIONS DE FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES, ADREÇATS A PREVENIR LA FRACTURA DIGITAL A BADALONA SUD, A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓDE L’ESPAI CIBERCAIXA, PROGRAMA “QUEDEM DESPRÉS DE CLASSE” I ACTUACIONS DE FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES, ADREÇATS A PREVENIR LA FRACTURA DIGITAL A BADALONA SUD, A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

RELACIÓ DE DESPESES LABORALS DE L’EQUIP DE PROFESSIONALS DE LA CIBERCAIXA

ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓDE L’ESPAI CIBERCAIXA, PROGRAMA “QUEDEM DESPRÉS DE CLASSE” I ACTUACIONS DE FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES, ADREÇATS A PREVENIR LA FRACTURA DIGITAL A BADALONA SUD, A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

Comparteix: