PROGRAMA D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL- ICI

Publicat a Notícies

Intervenció preventiva i promocional de caràcter integrador, amb un afany real de canvi de les situacions i amb una vocació transfromadora que porta a impulsar processois oberts a la participació ciutadana i institucional. generar un model d’intervenció social que: impulsi processos que afaboreixin el desenvolupament local i millori les condicions de vida de tota la […]