Equip d’educadors de carrer

El Consorci Badalona Sud ja disposa d’un nou equip d’educadors de carrer que portaran a terme un programa d’intervenció amb joves i adolescents en medi obert, amb l’objectiu d’oferir opcions que possibilitin el canvi cap a la seva inserció social activa mitjançant processos educatius i d’acompanyament.

Aquest projecte es desenvolupa de manera coordinada amb la resta de tècnics/ques dels altres serveis del territori sobretot amb serveis socials, així com amb la resta d’entitats i organitzacions que formen part de la xarxa a Badalona Sud i que desenvolupen actuacions en l’àmbit d’espai públic i convivència.

Es pretén

  • l’observació i mapeig dels espais públics per detectar les necessitats de les persones joves i adolescents,
  • la intervenció grupal, prioritàriament, en persones joves i adolescents dels 12 als 24 anys,
  • la realització d’activitats de vincle in situ acordades i adaptades a les característiques dels diferents grups de joves,
  • la promoció d’activitats participatives amb altres joves del municipi (acció comunitària),
  • la realització de coordinacions i treball en xarxa amb altres agents socials i entitats del barri i municipi per vincular els joves a un entorn més ampli i als recursos existents,
  • la realització de tutories grupals i personalitzades per reduir les situacions de risc i treballar les competències i habilitats socials,
  • la difusió de les activitats a través de xarxes socials,
  • la utilització d’una metodologia de recollida de dades per a l’elaboració d’informes i memòries del servei,
  • i el disseny de programes de dinamització esportiva i convivencia.
Comparteix: