INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA – SDIC

Segueix-nos al Facebook!

Intervenció preventiva i promocional de caràcter integrador, amb un afany real de canvi de les situacions i amb una vocació transfromadora que porta a impulsar processos oberts a la participació ciutadana i institucional.

Generar un model d’intervenció social que:

impulsi processos que afavoreixin el desenvolupament local i millori les condicions de vida de tota la població.

Capacitar el conjunt de la societat per afrontar les oportunitats, els reptes i les problemàtiques de la nova realitat.

Prevenir i revertir situacions de conflictivitat social a favor de la convivència ciutadana intercultural.

Comparteix: