INFORMACIÓ Llei Orgànica 2/2012

Informació relativa a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Comparteix: