GRUP CONSTANT PERSONAL 7 ETT

El passat 17/03/2016, Personal7 ETT del Grupo Constant a Badalona, va col·laborar amb el Consorci Badalona Sud, la Fundació Intermedia, amb el programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”, mitjançant una sessió informativa a 12 persones residents a Badalona Sud, i usuàries del servei d’Inserció Incorpora Badalona Sud i Marmi, interessades en millorar el coneixement del funcionament real d’una empresa de Treball Temporal.

Totes les persones assistents s’ajustaven a perfils d’indústria, Fábrica i/o serveis d’administració i/o gestió de servei per a les empreses.

La sessió va resultar molt interessant per ambdues parts.

Les persones van ampliar informació de les necessitats i funcionament del mercat de treball actual, resoldre dubtes respecte a les modalitats i condicions contractuals amb les que treballa una ETT, així com per conèixer els requisits i característiques dels perfils professionals que necessiten l’empresa de forma més habitual. A més a més, les persones també van poder practicar el moment de “l’entrevista de feina” així com realitzar la seva autocandidatura a l’empresa.

Prèviament les persones havien preparat una presentació professional de 3 minuts de durada.

L’empresa també va aprofitar per realitzar entrevistes individuals a les persones assistents a la sessió així com per recollir els seus currículums.

La col·laboració amb Personal7 ETT del Grupo Constant s’emmarca dins d’una col·laboració més amplia, en el marc del programa Incorpora Badalona Sud, per a la millora de les oportunitats de treball de les persones que viuen en el territori. (Aquesta col·laboració es va formalitzar mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració el passat 4 de març del 2015.)

Badalona Sud, 23/03/2016

Foto Personal7

Comparteix: