Visió, tasca i valors

Visió

Vol ser una organització pública moderna capaç de generar actuacions en tots els àmbits que configuren la vida d’un barri oferint oportunitats a les persones que hi viuen per a:

 • Assolir la ciutadania plena amb equitat i igualtat d’oportunitats
 • Assolir una vida autònoma mitjançant el seu apoderament
 • Evitar processos d’exclusió social
 • Construir comunitat arrelada al territori contribuint a la cohesió social de la ciutat i del país
 • Transformar en imatge positiva els barris de Badalona Sud

Tasca

Davant la realitat social complexa i singular dels barris de Badalona Sud, el Consorci és el responsable del desenvolupament estratègic d’actuacions integrals amb visió a llarg termini que transformin la realitat social del territori i les vides de la seva gent. Reforçant els serveis existents, articulant la xarxa d’atenció i d’intervenció social i comunitària i coordinant les actuacions de les diverses administracions al territori amb corresponsabilitat, amb l’objectiu d’aconseguir la plena normalitat com a barris de Badalona i de Catalunya.

Valors

 • La proximitat
 • La perspectiva integral i estratègica amb visió a llarg termini
 • La cura per la feina ben feta i de qualitat
 • L’adaptabilitat, flexibilitat i agilitat
 • El compromís amb el territori
 • La participació, el treball en xarxa, col·laboratiu i transversal
 • El respecte pel drets de la ciutadania i la diversitat
 • L’acció democràtica
Comparteix: