Finalitat i model d’intervenció

Finalitat

La finalitat del Consorci és la de desenvolupar i executar el Pla d’Integració i transformació dels barris de Badalona Sud per contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania del territori, amb intervencions en els àmbits següents:

 • Educació i cultura
 • Promoció de les persones
 • Desenvolupament econòmic i ocupació
 • Comunitat i convivència
 • Habitatge, urbanisme i d’execució d’equipaments

Model d’intervenció

 • Model integrat de les actuacions
 • Continuïtat i estabilitat en les actuacions
 • Implicació dels agents del territori enfortint i apoderant els diferents agents socials
 • Suport i reforç dels serveis públics del territori amb la implicació dels tècnics de les diverses administracions actuants
 • Impuls de processos comunitaris generadors de comunitat i convivència
 • Col·laboració público-privada

Grafic_modelintervencio

Comparteix: