CIBERCAIXA – Quedem Després de Classe

El passat 29 de maig es va celebrar el campionat d’escacs entre la CIBER i el centre Obert ISOM… endevineu qui va guanyar ?

CAMPIONAT D’ESCACS

 

——————————————————————————-

MEMÒRIA 2014

Considerem i entenem que contribuir a millorar la situació familiar i laboral incideix directament en la millora de la qualitat de vida i de les oportunitats dels infants, per això es imprescindible aquest tipus  de recurs al territori, a banda, degut a la situació de crisi actual moltes de les famílies es troben en procés de recerca de feina o duent a terme algun tipus de formació, així doncs també s’han inclòs aquests nous perfils al recurs, és a dir, transformant la CiberCaixa a la realitat de l’entorn que ens envolta.

També hem de tenir en compte que hi ha manca de serveis d’atenció a la infància en situació de rics en el territori i molts d’ells tenen unes grans llistes d’espera, aquest programa també  atén a aquests infants.

Al territori no hi ha suficients espais de suport a l’escolarització, ja que molts dels infants no tenen el suport necessari amb les seves famílies i/o tenen manca d’hàbits d’estudi i és un aspecte que tenen molt en compte les famílies. L’oferta d’activitats durant els períodes de vacances, com casals de Nadal, setmana santa i estiu, sobretot en les dues primeres gairebé no  es realitzen activitats amb infants.

Considerem necessari que el grup de participants sigui el més representatiu possible de l’entorn, per això creiem en la heterogeneïtat de perfils per poder trencar les barreres existents i apropar als infants i famílies de diferents col·lectius, situacions familiars, centres educatius i edats, entre d’altres.

Per això, creiem que és un servei necessari pels infants i famílies, amb molta qualitat educativa i totalment gratuït.

Objectius Generals

-Oferir un servei de suport social i educatiu a famílies i menors del Districte fora de l’horari escolar amb l’objectiu d’afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar.

-Desenvolupar actuacions adreçades als menors que participen en el programa Quedem després de Classe.

-Coordinar accions amb altres serveis per oferir suport a les famílies que ho necessiten, com el recurs per a l’acompanyament dels menors, reforç educatiu, serveis del programa proinfancia, etc…

Objectius específics

– Percebre l’espai de deures com a oportunitat imprescindible per a treballar habilitats socials i tècniques i hàbits d’aprenentatge.

– Crear un espai de diàleg igualitari entre infants i adults, a on es treballi la resolució de conflictes, la organització interna, la motivació de la proposta i la millora de la qualitat del Programa.

– Entendre l’espai d’informàtica com a un instrument per treballar continguts i habilitats que complementin el seu procés d’aprenentatge.

– Crear un espai on es treballi la cohesió de grup.

– Fomentar la visibilitat dels projectes vers l’entorn immediat a partir de eines tecnològiques com blocs. Web, xarxes socials, i la nostra participació en dispositius de comunicació existents al territori.

– Estimular les propostes del grup i la seva organització, gestió i realització.

– Entendre el joc com a pretext per treballar les habilitats individuals i socials de l’individu.

– Treballar habilitats socials com: el respecte, l’escolta activa, la paciència, el torn de paraula…

– Treballar els hàbits d’higiene i alimentaris.

– Consolidar un espai de diàleg espontani entre l’equip educatiu i les famílies.

– Garantir una acollida i un acompanyament continuat dels infants al inici i al final de la tarda.

– Crear espai de trobada per a promoure el treball en xarxa, compartir estratègies, recursos i idees.

– Incorporar el projecte pilot “Tens Talent” impulsat per la Fundació la Caixa.

– Desenvolupar la creativitat, la capacitat d’experimentació, la curiositat, entre d’altres.

– Fomentar i ajudar a les famílies per a una major implicació amb els seus fills.

Els principals destinataris són infants que estan cursant l’educació primària, de P5 a 6é, entre 5 i 12 anys i les seves famílies.

L’admissió dels infants al Programa Quedem després de Classe seran valorades d’acord els criteris següents:

-Infants amb edats compreses entre 5 i 12 anys.

-Infants amb tutors que necessitin suport fora de l’horari escolar per motius laborals. A partir de les 17h i en períodes de vacances escolars.

-Infants amb tutors que estiguin fent un procés actiu de recerca de feina.

-Infants amb tutors que estiguin realitzant cursos de formació professional per millorar les seves possibilitats d’accedir al món laboral.

-Infants en situació de risc que requereixin un suport especial perquè estan vivint una problemàtica familiar complexa.

-Infants nouvinguts que necessiten d’un espai on poder millorar el idioma i relacionar-se i conèixer a altres infants.

-Cobrir totes les places del programa, 20 infants diaris.

-Casal de Nadal (Programació i desenvolupament).

-Avaluacions Trimestrals.

-Programacions Trimestrals.

-Reunions de famílies.

-Reunions de seguiment i valoració dels processos dels infants amb els referents socials de les famílies amb seguiment social.

-Reunions de seguiment i valoració dels processos d’aprenentatge dels infants amb els tutors/es dels Centres Educatius.

-Reunió de intervenció conjunta amb diferents agents (escola/referent social/família/CiberCaixa).

-Reunió amb Guàrdia Urbana.

-Reunió amb treballador social del GAM Grup d’Amics dels Minusvàlids.

-Reunió amb Mònica Sas (Coordinadora CiberCaixes Fundació la Caixa).

-Assistència a la Biblioteca de Sant Roc al festival de màgia Li-Chang.

-Reunió amb el responsable de xerrades dels Mossos d’Esquadra.

-Assistència a la primera convocatòria del G.A.C. Grup d’Acció Comunitària.

Les actuacions a desenvolupar, són entre d’altres les següents:

-Casal de setmana Santa (Programació i desenvolupament).

-Ampliació material fungible.

-Desenvolupament Xerrada Internet Segura impartida pels Mossos d’Esquadra.

-Entrega d’aliments de la Creu Roja per a les famílies.

-Organitzar i portar a terme la Festa Final d’Escacs.

-Gestió i començament del servei d’acompanyament.

-Demanda de voluntaris a la Fundació la Caixa.

-Reunió i derivació de possibles participants al projecte pilot Incorpora, desenvolupat a Badalona Sud.

-Preparació i realització d’una sortida extraordinària el dissabtes 25 de maig a la 1a Jornada per a la difusió de la cultura gitana, a la plaça de la Vila de Badalona, desenvolupada per la Fundació Pere Closa.

-Acollir, donar suport per la programació i les memòries (si és el cas) i fer el seguiment de dues monitores de lleure en pràctiques, una agent cívica com a pla d’ocupació i una promotora de convivència en pràctiques.

-Programació i desenvolupament Casal d’estiu.

-Recepció del material promocional del Quedem Després de Classe.

-Primera reunió del projecte Tens Talent, (Anna Fabregat Fundació la Caixa i Josep Lluís Sànchez Infonomia).

-Xerrada sobre les persones amb discapacitat per Josep Ramon del GAM.

-Reunió Consorci Badalona Sud, presentació del nou gerent Venanci.

-Formació Parentalitat Positiva.

-Sondeig a les famílies per saber si estan interessades en seguir utilitzant el servei pel curs que ve.

-Informar a les famílies i referents socials dels infants que no podran assistir al programa el curs que ve per qüestions d’edat.

-Realització de la Gimcana d’educació vial.

-Informar a les famílies i referents socials del començament del programa el 16 de setembre i oferir-les dos dies per poder entregar els documents indispensables per poder fer la inscripció dels infants.

-Formació Fundació la Caixa projecte Tens Talent.

-Inscripcions i demanda de documentació a les famílies.

 

Comparteix: