Alumnes de l’escola Josep Boada aprenen a tocar instruments de corda amb els Professors del Conservatori

El Conservatori de Badalona ha iniciat aquest curs escolar un projecte en col·laboració amb l’escola Josep Boada. Amb aquest projecte d’aprenentatge Instrumental basat en la pràctica instrumental col.lectiva, els alumnes de 4t de l’escola aprenen a tocar els violí o la viola. L’aplicació del projecte es fa amb la intervenció de músics especialitzats del conservatori coordinats amb les mestres de musica del centre educatiu.

Més enllà de desvetllar la connexió dels nens i nenes amb la seva capacitat expressiva i de comunicació a través de la música, la finalitat de l’experiència és també promoure la cohesió interna d’aquest grup i el protagonisme que pot tenir el mateix fora de l’aula, mitjançant projectes artístics inclusius, projectats per integrar-hi també als altres alumnes del centre que podrien participar-hi mitjançant el cant o la dansa.

La proposta formativa i social impulsada pel Conservatori de Badalona , s’inscriu en coherència amb l’ideari de compromís amb la difusió de la música en el marc escolar, una iniciativa que té com a finalitat fer arribar la música també com a eina de cohesió i convivencial en centres de primària, promovent des de la pràctica instrumental en conjunt , un treball cooperatiu en el camp artístic tot reforçant la bona tasca que, al voltant de la música, es fa en els centres educatius.

Comparteix: