Revisions oftalmològiques

Programa de  revisions oftalmològiques en els centres educatius per detecció i tractament de defectes visuals.