Projecte recuperem el barri bloc a bloc

  • Contribuir a la millora dels habitatges de forma integral
  • Afavorir  la regularització de les ocupacions i subministraments
  • Millorar l’accessibilitat als equipaments
  • Transformar les condicions físiques de l’espai urbà per a una millor cohesió social