Programa de dinamització de Sant Jordi

Promoure actuacions en els centres educatius que fomentin l’hàbit de la lectura entre els infants i joves.

Organització de la festa de Sant Jordi, amb la participació de tots els centres educatius i entitats, com una actuació emblemàtica del territori.