Entorn escola

Incrementar l’oferta d’activitats per a l’alumnat del barri i les seves famílies per tal de millorar el rendiment acadèmic, les competències bàsiques i les habilitats socials per prevenir el fracàs i l’abandonament escolar.