Enganxa’t al treball

Programa de Normalització prelaboral flexible i adaptat a les persones amb drogodependències en actiu.