Campanya d’educació i sensibilització ambiental

Activitats educatives de neteja de façanes, grafits focalitzades en punts negres de l’espai públic. Control i bon ús dels contenidors d’escombraries, reciclatge, arranjaments de jardineres.