Activitats extraescolars esportives

Activitats extraescolars esportives per ampliar els espais d’educació en l’àmbit no formal pels menors i joves de Badalona Sud.

Accions amb grups de joves incorporant-los com ajudants de monitors i fomentant el retorn a la formació a través de l’esport