Pla de treball 2017-2022

Pla integral de transformació Badalona Sud. Bases de treball 2017-2022

presentacio_plaintegral