Finalitat i model d’intervenció

Finalitat

La finalitat del Consorci és la de desenvolupar i executar el Pla d’Integració i transformació dels barris de Badalona Sud per contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania del territori, amb intervencions en els àmbits següents:

  • Educació i cultura
  • Promoció de les persones
  • Desenvolupament econòmic i ocupació
  • Comunitat i convivència
  • Habitatge, urbanisme i d’execució d’equipaments

Model d’intervenció

  • Model integrat de les actuacions
  • Continuïtat i estabilitat en les actuacions
  • Implicació dels agents del territori enfortint i apoderant els diferents agents socials
  • Suport i reforç dels serveis públics del territori amb la implicació dels tècnics de les diverses administracions actuants
  • Impuls de processos comunitaris generadors de comunitat i convivència