Projectes

Revisions oftalmològiques

Programa de  revisions oftalmològiques en els centres educatius per detecció i tractament de defectes visuals.

Enganxa’t al treball

Programa de Normalització prelaboral flexible i adaptat a les persones amb drogodependències en actiu.

Notícies