Projectes

Espai de dones

Serveis d’intervenció i suport individual, grupal i comunitària per a dones i  població en risc mitjançant el treball interprofessional amb equips i serveis del territori. Servei d’informació, assessorament i atenció per a dones, principalment víctimes de violència de gènere. Dinamització de grups de dones del territori. Servei psicoterapèutic, especialitzat en violència de gènere.

Notícies